ข้อมูลศิลปิน 4 ภาค

ภาคเหนือ

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคอีสาน

ภาคกลาง

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคกลาง

ภาคใต้

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคใต้

ศิลปินพื้นบ้าน

แม่ครูบัวชุม อินถา

นางบัวชุม อินถา ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการขับเพลงซอ ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล

พ่อสุรัชพงศ์ เพลงพวงมาลัย

เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันมาแต่ครั้งโบราณ ตามที่ปรากฏในหนังสือประเพณีการเล่นพื้นเมือง ว่ามีการเล่นมากในจังหวัดเพชรบุรี